Prodajni pogoji za vaš spletni nakup v skladu z zakonodajo.

Splošni pogoji poslovanja

Namen splošnih pogojev poslovanja na spletni strani Zagriz’ (v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) je jasno opredeliti prodajne pogoje spletnega nakupa na spletni strani Zagriz’ med ponudnikom MONSUN, d.o.o. in njegovimi kupci. Kot kupec je opredeljena vsaka fizična ali pravna oseba, ki je opravila nakup na spletni strani Zagriz’, ne glede na to ali je šlo za kupca posameznika ali ne.

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Zagriz’ (v nadaljevanju: spletna trgovina) so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov, kodeksi za e-poslovanje in veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

S spletno trgovino Zagriz’ (v nadaljevanju tudi »spletna trgovina«) upravlja podjetje MONSUN, d.o.o., Kolodvorska cesta 3, 4000 Kranj, matična številka: 2010836000, davčna številka: SI97472263, ki je tudi ponudnik storitev na spletni strani Zagriz’ (v nadaljevanju tudi »prodajalec« ali »MONSUN, d.o.o.«).

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Zagriz’, pravice in obveznosti kupca spletne trgovine in tudi same spletne trgovine ter urejajo poslovni odnos med spletno trgovino in kupcem.

Kupca zavezujejo splošni pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa na spletni strani Zagriz’ (oddaje spletnega naročila z obveznostjo plačila).

Obiskovalec spletne trgovine je ob oddaji naročila z obveznostjo plačila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost in strinjanje z njimi.

Registracija kupca

Nakup brez registracije

Za nakupovanje na spletni strani Zagriz’ registracija kupca ni obvezna. Navedeno pomeni, da lahko nakup v spletni trgovini Zagriz’ opravi vsak kupec zgolj z naročilom želenega blaga z obveznostjo plačila na način, ki je predviden v nadaljevanju teh splošnih pogojev poslovanja.

Za potrebe naročila blaga in izvedbe spletnega nakupa na spletni strani Zagriz’, vključno z dostavo kupljenih izdelkov, prodajalec zbira in obdeluje naslednje osebne podatke kupca: ime in priimek, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov oziroma naziv pravne osebe, davčno številko pravne osebe in njen naslov/ sedež podjetja.

Zgoraj zapisani osebni podatki kupca se pri prodajalcu hranijo le za čas obdelave oddanega naročila in dostave naročenega blaga. Prodajalec jih uporablja izključno za navedeni namen in čas.

Nakup z registracijo

Uporaba spletne trgovine je mogoča tudi z registracijo posameznega obiskovalca na spletni strani Zagriz’. Ob registraciji v sistem spletne trgovine obiskovalec spletne strani Zagriz’ pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki.

Obiskovalci spletne strani, ki opravijo registracijo in ustvarijo uporabniški račun, postanejo uporabniki.

Ob registraciji obiskovalca spletne strani prodajalec za potrebe aktivacije uporabniškega računa zbira in obdeluje naslednje podatke: uporabniško ime, geslo in elektronski naslov.

Zahtevane podatke uporabnik izpolni preko spletnega obrazca ob kliku na gumb »Registracija« in s tem ustvari oz. aktivira svoj osebni račun v spletni trgovini Zagriz’.

Z registracijo se uporabnik strinja, da bo na navedeni elektronski naslov prejemal obvestila, ki so vezana na njegovo naročilo.

Za potrebe poslovanja oziroma naročila blaga in izvedbe spletnega nakupa, vključno z dostavo kupljenih izdelkov, prodajalec zbira in obdeluje tudi naslednje podatke uporabnika: ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov.

Te podatke lahko v okviru ustvarjenega računa posamezni uporabnik tudi poljubno shrani, ti podatki se mu nato ob vsakem nadaljnjem naročilu samodejno vpišejo v spletni obrazec pred dokončno oddajo naročila z obveznostjo plačila. V nasprotnem primeru navedene podatke uporabnik zagotovi z izpolnitvijo ob vsaki posamezni oddaji naročila.

Za točnost podatkov, ki jih zagotovi uporabnik prodajalec ne odgovarja. Uporabnik se zavezuje, da so navedeni podatki z njegove strani resnični.

Vsak registrirani uporabnik dovoli uporabo svojih zgoraj navedenih osebnih podatkov za potrebe izpolnitve naročila in ostalo, z naročilom povezano in potrebno komunikacijo med prodajalcem in kupcem.

Po veljavnem ZEKom-1 je, pod določenimi pogoji, lahko prodajalec naslov elektronske pošte kupca uporablja za neposredno trženje prodajalca.

Načini plačila

Prodajalec na spletni strani Zagriz’ omogoča kupcem naslednje načine plačila:

 • PLAČILO PO POVZETJU PO ZAKLJUČKU NAROČILA Z OBVEZNOSTJO PLAČILA:

Kadar se kupec odloči za plačilo po povzetju bo skupaj z dostavo naročenega blaga prejel račun, ki ga mora plačati dostavljavcu. S plačilom po povzetju lahko kupec plača naročeno blago na dva načina: z gotovino ALI s plačilnimi karticami (Maestro, Mastercard, Visa) preko POS terminala.

V obeh primerih plačila prodajalec kupcu izda ustrezen račun preko mobilnih terminalov na licu mesta ob dostavi blaga. Ko je račun v celoti plačan z gotovino ali plačilno kartico preko POS terminala ima kupec pravico prevzeti blago, prodajalec s tem izgubi vse pravice nad prodanimi artikli. Znesek naročila je enak seštevku vseh naročenih artiklov + 20% od vrednosti naročenih tehtalnih artiklov. 

 • PLAČILO S PLAČILNIMI KARTICAMI (Maestro, Mastercard, Visa) ob POTRDITVI NAROČILA Z OBVEZNOSTJO PLAČILA

Kadar se kupec odloči za takojšnje plačilo ob potrditvi naročila z obveznostjo plačila v spletni trgovini lahko plačilo izvede s plačilnimi karticami Maestro, Mastercard  ali Visa. Znesek naročila je enak seštevku vseh naročenih artiklov + 20% od vrednosti naročenih tehtalnih artiklov. Nakup s plačilnimi karticami je v spletni trgovini ZAGRIZ’ popolnoma varen. Pri naročilih, plačanih s plačilno kartico bo prodajalec bremenil kupca v roku 14 dni od prejema naročila. V primeru takšnega načina plačila kupec prejme račun v roku 14 dni od dne, ko je prodajalec prejel naročilo.

 • NAKAZILO NA TRANSAKCIJSKI RAČUN (po predračunu) PO ZAKLJUČKU NAROČILA Z OBVEZNOSTJO PLAČILA

Kadar se kupec v spletni trgovini odloči za takojšnje plačilo ob potrditvi naročila z obveznostjo plačila z nakazilom na transakcijski račun prodajalca (po izdanem predračunu s strani prodajalca) bo po oddaji naročila z obveznostjo plačila na elektronski naslov prejel podatke za plačilo naročenega blaga. Znesek naročila je enak seštevku vseh naročenih artiklov + 20% od vrednosti naročenih tehtalnih artiklov. Po prejemu kupčevega nakazila na transakcijski račun prodajalca bo naročilo dostavljeno naslednji delovni dan oz. najkasneje na predvideni dan dostave v kupčev kraj.

Za vse načine plačila velja, da je 20% pribitek sredstev od vrednosti naročenih tehtanih izdelkov pomemben zaradi nakupa tehtanih oz. neegaliziranih izdelkov, kjer je končni znesek nakupa znan šele po zaključenem komisioniranju. Kupcu se po zaključenem nakupu avtomatsko iz sistema posreduje račun v elektronski obliki na elektronski naslov, ki ga je navedel ob registraciji. Račun je viden tudi v uporabniškem profilu kupca.

Morebitno preplačilo kupca bo prodajalec vrnil na transakcijski račun kupca najkasneje v 30ih dneh.

Razliko od premalo plačanega zneska bo prodajalec poračunal ob dostavi preko dostavljavca (plačilo ali z gotovino ali s plačilno kartico preko POS terminala).  

Ker se večina blaga v asortimentu ponudnika tehta ob pripravi naročila si prodajalec pridržuje pravico manjšega odstopanja v količini (v +/-) od dejansko naročene količine blaga.

 • PLAČILO Z VREDNOSTNIMI BONI 

Splošni pogoji nakupa in koriščenja vrednostnih bonov 

 1. člen

(razlaga pojmov)

Vrednostni bon je dokument, ki ga izda Monsun d.o.o. ( v nadaljevanju tudi: izdajatelj) proti plačilu v obliki listine (izkazni papir) in ga je skladno s temi splošnimi pogoji, kot plačilo za blago dolžno sprejeti podjetje Monsun, d. o. o. za nakupe v spletni trgovini Zagriz’. Izdajatelj v zameno za izdajo vrednostnega bona prejme plačilo od kupca vrednostnega bona (v nadaljevanju:kupec)

Izdajatelj vrednostnih je podjetje:

 • Monsun d.o.o., Kolodvorska cesta 3, 4000 Kranj; DŠ: SI 97472263

Prodajno mesto je mesto, kjer lahko kupec vplača vrednost vrednostnega bona

Kupec vrednostnega bona je oseba, ki vplača kupnino za vrednostni bon

Prinosnik (imetnik) vrednostnega bona je imetnik vrednostnega bona, ki lahko zahteva obveznosti iz vrednostnega bona.

 1. člen

(vrednosti)

Vrednostni boni Zagriz’ so na voljo v naslednjih vrednostih:

 –  10,00 EUR
–  20,00 EUR
–  50,00 EUR
– 100,00 EUR

Vrednostni boni Zagriz’ v drugih zneskih vrednosti kot zgoraj zapisani ne obstajajo in jih ni mogoče kupiti ali unovčiti.

 1. člen

(prodajna mesta in obveznost izdajatelja)

Vrednostne bone je možno kupiti na spletni strani www.zagriz.si ali v obliki oddanega ustnega, zavezujočega naročila po telefonu 04/ 292 79 99:

Obveznost izdajatelja nastane v trenutku, ko kupec vrednostnega bona izvede plačilo vrednostnega bona. Plačilo vrednostnih bonov je možno opraviti na načine, ki jih omogoča prodajno mesto:

 • Na spletni strani Zagriz’ s plačilnimi/kreditnimi karticami ali po predhodno poslanih podatkih o plačilu;
 • Po dogovoru ob oddaji ustnega, zavezujočega nakupa po telefonu 04/292 79 99

Terjatev iz vrednostnega bona je vezana na sam vrednostni bon in pripada imetniku vrednostnega bona. Izpolnitev obveznosti iz vrednostnega bona lahko ob predložitvi vrednostnega bona zahteva njegov prinosnik (imetnik), brez kakršnekoli identifikacije.

Obveznost izdajatelja preneha na več načinov:

 • z izpolnitvijo obveznosti na vrednostnem bonu
 • s potekom roka uporabe vrednostnega bona, zapisanega na vrednostnem bonu
 • z uničenjem/ spreminjanjem/zlorabo darilnega bona na strain kupca ali imetnika vrednostnega bona, kar naredi vrednostni bon neveljaven
 1. člen

(pravice imetnika/prinosnika)

Izpolnitev obveznosti na vrednostnem bonu lahko zahteva prinosnik (imetnik) vrednostnega bona. Čas veljavnosti vrednostnega bona je natisnjen na vrednostnem bonu. Če na njem ni zavedenega datuma veljavnosti, potem veljavnost vrednostnega bona ni določena.

Izpolnitev obveznosti iz vrednostnega bona zahteva prinosnik tako, da bon v spletni trgovini ali pri oddaji ustnega, zavezujočega naročila preko telefona izbere uveljavljanje obveznosti iz vrednostnega bona kot način plačila, ter predloži vrednostni bon, kot izkazni papir za plačilo le-tega. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti vrednostnega bona, mora imetnik vrednostnega bona razliko doplačati. Če je vrednost nakupa nižja od vrednosti vrednostnega bona, se namreč razlika do polne vrednosti bona ne vrača (niti v obliki dobropisa, niti v obliki bona, niti v gotovini).

Imetnik vrednostnega bona lahko le-tega prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi s prenosom imetništva vrednostnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz vrednostnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

Vrednostnega bona ni mogoče zamenjati za izplačilo denarja ali katerokoli drugo obveznost, kot tisto ki je zapisana na darilnem bonu.

 1. člen

(ostala določila)

Vrednostni bon v nikakršni obliki ni dovoljeno spreminjati, dopolnjevati, popravljati ali kako drugače zlorabljati. V tem primeru lahko izdajatelj vrednostni bon zavrne kot neveljaven.

Izdajatelj lahko zavrne izpolnitev obveznosti iz vrednostnega bona, če ugotovi, da je vrednostni bon zlorabljen s strani imetnika (npr. ponarejen, popisan, poškodovan, spremenjen) tako, da se vsebine vrednostnega bona ne da razbrati ali manjka več kot 49 % površine celotnega vrednostnega bona. Koda/številka na vrednostnem bonu mora ostati nepoškodovana, sicer je le-ta neveljaven izdajatelj zavrne njegovo unovčitev.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z vrednostnimi boni se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Kranju.

Cene in stroški dostave

Vse cene izdelkov v spletni trgovini Zagriz’ so navedene v evrih (€) in že vključujejo 9,5% oz. 22% DDV (davek na dodano vrednost), razen če je izrecno napisano drugače.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila z obveznostjo plačila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji. Kljub izjemnim naporom, da bi prodajalec zagotovil najbolj ažurne in točne podatke se lahko zgodi, da je podatek o ceni v spletni trgovini napačen. V navedenem primeru ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo prodajalec kupcu omogočil takojšen odstop od nakupa, hkrati pa bo prodajalec kupcu ponudil rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

Kupoprodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec odda naročilo z obveznostjo plačila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za prodajalca kot za kupca.

Stroški dostave so BREZPLAČNI pod pogojem doseganja minimalne vrednosti naročila 40 EUR (DDV že vključen). V nasprotnem primeru se strošek dostave zaračuna 4,88 EUR/naročilo (DDV že vključen), ne glede na število naročenih artiklov, zneska naročila (od 5,00 EUR – 39,99 EUR … DDV že vključen) ali kraj dostave.

Nakup oziroma naročilo

Po izbiri izdelka v spletni trgovini, ki ga želi kupec kupiti, mora kupec klikniti gumb “Dodaj v košarico”. Desno zgoraj v nakupovalni košarici se posledično izpiše količina in skupni znesek naročenih artiklov. Če kupec želi odstraniti ali spremeniti naročeno količino izbranega artikla lahko to naredi znotraj košarice. Nadalje kupec nadaljuje z nakupovanjem oz. dodajanjem artiklov v nakupovalno košarico, dokler ne izbere vsega, kar želi.

Naročilo se odda tako, da se znotraj košarice klikne gumb “Na blagajno” in kupec sledi nadaljnjim navodilom (način plačila, naslov dostave, opombe, pregled in oddaja naročila…).

Po oddanem naročilu z obveznostjo plačila bo kupec na posredovani elektronski naslov prejel potrdilo naročila z vsemi podrobnostmi naročila. Oddano naročilo lahko kupec prekliče v roku dveh ur od oddaje naročila oz. najkasneje 24 ur pred predvidenim dnevom dostave preko elektronskega sporočila prodajalcu in tako odstopi od oddanega naročila. Po preteku navedene časovne omejitve preklic naročila s strani kupca ni možen. V primeru, da kupec prekliče naročilo po preteku omenjenega veljavnega časa preklica naročila z njegove strani bo vse nastale stroške kril kupec, prodajalec pa mu bo izdan račun posredoval preko elektronske pošte. V tem primeru se datum prejema računa smatra kot datum poslane elektronske pošte kupcu. Kupcu so na spletni strani prodajalca vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila. Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in prodajalcem je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.

Če se kupec odloči za plačilo z nakazilom na transakcijski račun prodajalca (torej po izdanem predračunu) bo po potrditvi naročila z obveznostjo plačila po elektronski pošti prejel podatke za plačilo naročila. Ko bo le-ta v celoti poravnan bo kupec takoj naslednji delovni dan oz. na predvideni dan dostave v oddaljen kraj prejel naročeno blago. Če bo predračun plačan le delno in ne v celoti bo blago, do končnega plačila celotnega predračuna, ostalo v lasti prodajalca, naročilo bo tako dobilo status »v čakanju«, zato se dostava do dokončnega plačila predračuna ne bo izvedla.

Pred oddajo naročila mora biti kupec seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in se z njimi strinjati, kar potrdi z označeno kljukico pri napisu “Seznanjen sem in strinjam se s splošnimi pogoji poslovanja”. V primeru, da kupec tega ne potrdi, da je s splošnimi pogoji poslovanja seznanjen in se z njimi ne strinja, oddaja spletnega naročila ni mogoča.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) v slovenskem jeziku je shranjena na strežniku prodajalca v elektronski obliki in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (Moj profil) spletne trgovine. Kupec, ki nakup opravi brez registracije uporabniškega profila, bo potrdilo o oddanem naročilu in kasneje tudi račun prejel preko elektronske pošte. Kupoprodajna pogodba (naročilo) zavezuje prodajalca in kupca. V primeru, ko kupec odstopi od naročila/pogodbe, nosi po Zakonu o varstvu potrošnikov (6. odstavek, 43.č člen) vse neposredne stroške, ki nastanejo z dostavo (v primeru, da kupec naroči izdelke v spletni trgovini in nato zavrne oz. ne prevzame dostavljenega blaga, ponudnik zaračuna dostavo po prevoženi kilometrini od skladiščnega mesta ponudnika, do naslova dostave po tarifi 0,35 EUR/km) in obdelavo naročila.

Kupec prevzame lastninsko pravico nad vsemi naročenimi izdelki takrat, ko prodajalec prejme celotno plačilo naročenega blaga s strani kupca, vključno s stroški dostave.

Dostava

Blago, ki se ponuja na spletni strani Zagriz’ je na voljo za dostavo samo v Sloveniji, pod pogojem, da je blago predmet tekočih zalog (t. j. blago je na voljo do izčrpanja zalog). Naročeno blago je možno dostaviti izključno na naslov dostave znotraj Slovenije.

Spletna trgovina prejema naročila 24 ur na dan. Vsa naročila prejeta od ponedeljka do petka do 15:00 ure bodo obravnavana še isti dan. Naročila prejeta po 15:00 uri bodo obravnavana naslednji delovni dan. Naročila prejeta ob sobotah, nedeljah in praznikih bodo obravnavana prvi naslednji delovni dan. V primeru, da izdelek v času naročanja ni več na zalogi se rok dobave podaljša na 14 delovnih dni oziroma skladno z rokom dobave blaga iz strani dobavitelja prodajalcu oziroma se o dobavi blaga prodajalec uskladi s kupcem.

Kupec in prodajalec se lahko o drugačnih pogojih dostave tudi osebno dogovorita.

NEZMOŽNOST DOSTAVE

Kadar kupec prodajalcu posreduje neresnične podatke, ki onemogočajo dostavo ali kakorkoli pride do nezmožnosti dostave blaga zaradi krivde na strani kupca se bo prodajalec po najboljših močeh potrudil za realizacijo dostave. Če le-ta po tem še vedno ne bo možna zaradi krivde na strani kupca lahko prodajalec enostransko in takoj odstopi od pogodbe (naročila). Če bodo prodajalcu s tem nastali dodatni stroški lahko prodajalec za le-te bremeni kupca.

Prodajalec bo blago dostavil v dogovorjenem roku in v času med 07:00 – 13:00, kot je navedeno v nadaljevanju.

DOSTAVA V DOPOLDANSKEM ČASU po občinah: 4000 Kranj, 4201 Zgornja Besnica, 4202 Naklo, 4203 Duplje, 4204 Golnik, 4205 Preddvor, 4207 Cerklje na Gorenjskem, 4208 Šenčur, 4209 Žabnica, 4210 Brnik – Aerodrom, 4211 Mavčiče, 4212 Visoko, 4220 Škofja Loka, 4240 Radovljica, 4243 Brezje, 4244 Podnart, 4245 Kropa, 4246 Kamna Gorica, 4248 Lesce, 4260 Bled, 4270 Jesenice, 4273 Blejska Dobrava, 4274 Žirovnica, 4275 Begunje na Gorenjskem, 4276 Hrušica, 4290 Tržič, 4294 Križe, 1296 Šentvid pri Stični, 3000 Celje, 3202 Ljubečna, 3210 Slovenske Konjice, 3211 Škofja vas, 3220 Štore, 3221 Teharje, 3222 Dramlje, 3230 Šentjur, 3231 Grobelno, 3232 Ponikva, 3240 Šmarje pri Jelšah, 3241 Podplat, 3250 Rogaška Slatina, 3252 Rogatec, 3301 Petrovče, 3302 Griže, 3303 Gomilsko, 3304 Tabor, 3305 Vransko, 3310 Žalec, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, 3312 Prebold, 3313 Polzela, 3314 Braslovče, 3320 Velenje, 3325 Šoštanj, 3327 Šmartno ob Paki, 2000 Maribor, 2204 Miklavž na Dravskem polju, 2211 Pesnica pri Mariboru, 2229 Malečnik, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, 2231 Pernica, 2235 Sv. Trojica v Slovenskih goricah, 2236 Cerkvenjak, 2250 Ptuj, 2252 Dornava, 2270 Ormož, 2272 Gorišnica, 2273 Podgorci, 2274 Velika Nedelja, 2281 Markovci, 2288 Hajdina, 2310 Slovenska Bistrica, 2311 Hoče, 2312 Orehova vas, 2313 Fram, 2314 Zgornja Polskava, 2316 Zgornja Ložnica, 2325 Kidričevo, 2326 Cirkovce, 2327 Rače, 2331 Pragersko, 2341 Limbuš, 2342 Ruše, 2345 Bistrica ob Dravi, 2351 Kamnica, 2354 Bresternica, 6000 Koper, 6210 Sežana, 6215 Divača, 6219 Lokev, 6224 Senožeče, 6225 Hruševje, 6230 Postojna, 6232 Planina, 6240 Kozina, 6242 Materija, 6271 Dekani, 6275 Črni Kal, 6276 Pobegi, 6280 Ankaran, 6281 Škofije, 6310 Izola, 6320 Portorož, 6330 Piran, 6333 Sečovlje, 8000 Novo mesto, 8210 Trebnje, 8211 Dobrnič, 8212 Velika Loka, 8213 Veliki Gaber, 8216 Mirna Peč, 8220 Šmarješke Toplice, 8222 Otočec, 8250 Brežice, 8251 Čatež ob Savi, 8261 Jesenice na Dolenjskem, 8262 Krška vas, 8263 Cerklje ob Krki, 8270 Krško, 8273 Leskovec pri Krškem, 8310 Šentjernej, 8311 Kostanjevica na Krki, 8312 Podbočje, 8321 Brusnice, 8322 Stopiče, 8331 Suhor, 8350 Dolenjske Toplice, 8351 Straža, 9000 Murska Sobota, 9201 Puconci, 9221 Martjanci, 9226 Moravske Toplice, 9233 Odranci, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici, 9245 Spodnji Ivanjci, 1000 Ljubljana, 1210 Ljubljana, 1211 Ljubljana, 1215 Medvode, 1216 Smlednik, 1217 Vodice, 1218 Komenda, 1222 Trojane, 1223 Blagovica, 1225 Lukovica, 1230 Domžale, 1231 Ljubljana, 1233 Dob, 1234 Mengeš, 1235 Radomlje, 1236 Trzin, 1241 Kamnik, 1260 Ljubljana , 1261 Ljubljana, 1262 Dol pri Ljubljani, 1290 Grosuplje, 1291 Škofljica, 1292 Ig, 1293 Šmarje – Sap, 1294 Višnja Gora, 1295 Ivančna Gorica, 1296 Šentvid pri Stični, 1351 Brezovica pri Ljubljani, 1356 Dobrova, 1358 Log pri Brezovici, 1360 Vrhnika, 1370 Logatec, 1371 Logatec, 1380 Cerknica, 1381 Rakek, 1382 Begunje pri Cerknici, 1410 Zagorje ob Savi, 1411 Izlake, 1420 Trbovlje, 1430 Hrastnik, 1431 Dol pri Hrastniku

Naročeno blago prodajalec dostavlja s svojimi dostavnimi prevoznimi sredstvi, ki so prilagojena za dostavo prehrambenih artiklov in omogočajo neprekinjeno hladno verigo.

Osebni prevzem blaga s strani kupca je možen na naslovu skladišča prodajalca (Gorenjesavska cesta 5, 4000 Kranj in/ ali  Istrska ulica 13, Kozina … odvisno kje se naročeno blago nahaja) in je mogoč za vse pravne in fizične osebe po predhodni najavi in dogovoru. 

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Kupec lahko blago zavrne in odstopi od pogodbe ob dostavi naročenega blaga oz. najkasneje do 15:00 ure na dan dostave preko elektronske pošte, v kolikor je s strani kupca ugotovljena kakršnakoli neustreznost v kvaliteti dostavljenega blaga.

Kupec lahko odstopi od pogodbe s pisnim obvestilom prodajalca preko elektronske pošte. Prodajalec nima posebnega obrazca za odstop od pogodbe, zadostuje nedvoumna, pisna izjava kupca, iz katere jasno izhaja, da kupec odstopa od pogodbe in zakaj.

Blago mora kupec vrniti v nepoškodovani embalaži, izdelek ne sme imeti nobenih znakov uporabe ali poškodb. Obvezna priloga reklamaciji je številka oddanega naročila in kratek opis razloga za reklamacijo. Reklamacijski zapisnik, po ustaljeni praksi in po že vnaprej oblikovanem obrazcu, lahko izpolni tudi dostavljavec prodajalca.

V primeru, da dostavljavec oceni, da razlogi za reklamacijo niso upravičeni in ustrezno argumentirani, naročnik pa blaga ne želi prevzeti in plačati, si ponudnik pridržuje pravico zaračunati vse stroške obdelave in dostave naročila.

Reklamacije in spori

Kupec lahko blago reklamira:

 • če blago nima lastnosti, ki jih je prodajalec izrecno obljubil,
 • če je prodajalec dostavil napačne artikle,
 • če naročeni izdelki niso ustrezne kvalitete, imajo neustrezen vonj ali barvo ali kakorkoli drugače odstopajo od kupčevega naročila.

Ker se večina blaga v asortimentu ponudnika tehta ob pripravi naročila, si prodajalec pridržuje pravico manjšega odstopanja v količini (v +/-) od dejansko naročene.

Kupec lahko blago reklamira ob dostavi oz. najkasneje do 15:00 ure na dan dostave preko elektronske pošte, pri čemer poda vse potrebne podatke, da ponudnik lahko brez težav obravnava reklamacijo (slike spornega artikla, sliko deklaracije spornega artikla, opis razloga za reklamacijo, št. prejetega računa, po katerem je bilo blago kupljeno).

V primeru upravičene reklamacije, lahko kupec, v skladu z zakonskimi omejitvami, zahteva zamenjavo artikla ali vračilo kupnine. V primeru zamenjave artikla, si prodajalec pridržuje pravico, da blago nadomesti ob naslednji poti v dostavni kraj oz. najkasneje v roku 14 dni od prejete reklamacije.

Kupec lahko blago, ki je predmet reklamacije, po predhodni najavi (najmanj 1 delovni dan prej) vrne tudi sam v prostore skladišča prodajalca, stroške vračila pri tem v celoti krije kupec. V kolikor kupec želi blago vrniti na stroške prodajalca se mora o tem dogovoriti s prodajalcem. Zaradi izjemno strogih zahtev pri zagotavljanju neprekinjene hladne verige za hitro pokvarljivo blago, med kar štejemo predvsem sveže meso, sveže in zamrznjene morske produkte ter mlečne izdelke, lahko prodajalce odgovarja za kvaliteto blaga le do trenutka, ko je z blagom v dejanskem stiku, zato kasnejših reklamacij prodajalec ne bo obravnaval, za ustreznost kupčevega ravnanja s kupljenimi izdelki pa prodajalec ne odgovarja.

Pri reklamacijah in sporih druge vrste se prodajalec po vseh svojih močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost, vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali preko elektronske pošte. Vse prejete pritožbe bo prodajalec obravnaval v čim krajšem možnem času (najkasneje v 3 delovnih dneh) in kupca o postopku reševanja vseskozi obveščal, pri čemer se bo prodajalec prizadeval spore reševati sporazumno in izvensodno.

Opozorilo pri prodaji alkoholnih pijač

Prodaja alkoholnih pijač mladoletnim osebam je prepovedana, zato je naročilo in prevzem alkoholnih izdelkov omogočeno le starejšim od 18 let. V primeru, da se izkaže, da naročnik ali prevzemnik blaga ni/nista polnoletna/-ni oseba/-i, ponudnik lahko takoj enostransko odstopi od pogodbe in si pridržuje pravico, da naročenega blaga ne preda mladoletni osebi. V primeru, da je blago že kupljeno, bo prodajalec blaga kupnino vrnil plačniku na način, kot je bilo vplačano.

Mladoletnim osebam je prodaja alkoholnih pijač prepovedana. Zato mora biti kupec polnoleten v času oddaje naročila. V nasprotnem primeru ponudnik takoj odstopi od pogodbe.

Ministrstvo za zdravje opozarja; prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

Varstvo osebnih podatkov

MONSUN, d.o.o. (upravljavec osebnih podatkov) obdeluje naslednje osebne podatke kupca, pridobljene preko spletne trgovine:

 • Podatki za registracijo za spletno nakupovanje: ime in priimek (oziroma naziv, davčno številko, sedež podjetja), naslov prebivališča, naslov dostave, telefonska številka, IP naslov, datum zadnje prijave, datum kreiranja računa.
 • Podatki ob spletnem nakupu oz. oddaji naročila: ime in priimek (oziroma naziv, davčno številko, sedež podjetja), naslov prebivališča, naslov dostave, telefonska številka, naslov elektronske pošte, način plačila, način dostave, izdelki, ki jih je posameznik kupil, morebitni drugi podatki, ki bi bili potrebni za sklenitev pogodbe oziroma izvedbo naročila.
 • Podatki kupca v zvezi s spletnim nakupom – morebitne pritožbe, reklamacije, uveljavljanje drugih zahtevkov: ime in priimek (oziroma naziv, davčno številko, sedež podjetja), naslov, elektronski naslov, telefonska številka, podatki o času in vsebini in načinu reševanja teh zahtevkov, podatki o času nakupa, vsebini zahtevka, komunikaciji s stranko, rešitvi zahteve in drugi podatki, ki so potrebni za rešitev pritožbe, reklamacije oziroma drugih zahtevkov, ki jih uveljavlja kupec.

Obdelava osebnih podatkov posameznikov pri upravljavcu osebnih podatkov poteka izključno na podlagi in v okviru pravnih temeljev za obdelavo osebnih podatkov iz 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Osebni podatki zbrani za namen izvedbe spletnega nakupa se obdelujejo na pravnem temelju pogodbe oziroma dogovora (člen 6/I točka b Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Ker je dostop do spletne strani mogoč brez registracije in uporabniškega računa, upravljavec osebne podatke posameznikov (to je vsakogar, ki obišče ali na kakršenkoli način pogleduje oz. brska po spletni trgovini ter tudi kupcev in uporabnikov, zaradi narave storitev dostopa do spletne strani, obdeluje tudi na osnovi zakonitega interesa (člen 6/I točka f Splošne uredbe o varstvu podatkov) za namen zagotavljanja varnega delovanja spletne trgovine, statistiko in analitiko obiskov, zmanjševanja tveganj vdorov na spletno stran. V tem primeru upravljavec spremlja naslednje podatke, ki bi lahko služili identifikaciji: IP-naslov računalnika, vrsta brskalnika, datum in čas dostopa ter obiska spletne strani.

V določenih primerih upravljavec zaproša obiskovalce in kupce spletne trgovine za podajo privolitev (6/I člen točka a Splošne uredbe o varstvu podatkov) v obdelavo njihovih osebnih podatkov za namen oblikovanja in posredovanja njihovim interesom, zanimanjem, zmožnostim ipd. prilagojenih ponudb blaga in storitev. Vrste osebnih podatkov, ki se obdelajo o posamezniku so natančno naštete v povabilu k privolitvi. Prav tako upravljavec obiskovalce spletne trgovine naproša za privolitev v obdelavo osebnih podatkov za namene pošiljanja elektronskih novic podjetja MONSUN, d.o.o..

Skladno z določilom 158/II ZEKom-1 bo prodajalec spletnim kupcem, na posredovani elektronski naslov ob spletnem nakupu, posredoval elektronske novice, v kolikor spletni kupec vnaprej ne odkloni prejemanja elektronskih novic s strani prodajalca. Prejem elektronskih novic lahko kupec zavrne tudi kadarkoli pozneje (odjava od prejema elektronskih novic), ob prejemu vsakega elektronskega sporočila.

Osebne podatke prodajalec obdeluje zgolj za namene, za katere so bili zbrani. Osebni podatki, zbrani na podlagi privolitve (soglasja), se bodo obdelovali do preklica privolitve. Ostale pridobljene osebne podatke prodajalec hrani do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani oz. najpozneje do poteka zastaralnih rokov, v okviru katerih lahko ena ali druga stran uveljavlja zahtevke, izvirajoče iz sklenjenega posla.

Prodajalec se obvezuje, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta Zagriz’ v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja MONSUN, d.o.o. in njegovih obdelovalcev osebnih podatkov, ki jih bodo obdelovali izključno v imenu in za namen ter za račun podjetja MONSUN, d.o.o.. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki se bo ravnalo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in nacionalno zakonodajo.

Ukinitev registracije

Če želi posameznik ukiniti registracijo v spletni trgovini Zagriz’ (v “Mojem računu”), to sporoči na elektronski naslov podpora@zagriz.si. Za preverjanje pristnosti podatkov bo posameznik kontaktiran s strani prodajalca, ki bo dokončno potrdil ukinitev registracije. Zahtevek za ukinitev registracije mora biti poslan z elektronskega naslova, s katerim je bil uporabniški račun odprt. V roku 15 dni od prejema zahteve za ukinitev registracije bo prodajalec zbrisal osebne podatke posameznika in ga o tem obvestil.

Pošiljanje in odjava od elektronskih novic

Vsak obiskovalec spletne strani Zagriz’ ali spletne trgovine Zagriz’ se lahko prijavi na prejemanje elektronskih novic prodajalca. To lahko stori tukaj.

Spletnim kupcem prodajalca je pošiljanje splošnih elektronskih novic prodajalca na njihov elektronski naslov dopustno na podlagi in ob spoštovanju določil 158/II ZEKom-1 v primeru, da je kupcu ponujena jasna in izrecna možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo njegovega elektronskega naslova takrat, ko so pridobljeni njegovi podatki za stike in ob vsakem sporočilu v primeru, da kupec že takoj ni zavrnil takšne uporabe.

Obveščanje kupcev o elektronskih novicah prodajalca poteka le na podlagi kupčeve izrecne privolitve, ki jo lahko poda v procesu nakupa.

Od prejema elektronskih novic se lahko posameznik kadarkoli brezplačno odjavi, tako da pošlje preklic soglasja na elektronski naslov: obvestilo@zagriz.si ali pa tako, da v poslanem elektronskem sporočilu klikne na označeno povezavo v sporočilu.

Odveza odgovornosti

Prodajalec se po vseh svojih močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani Zagriz’. Kljub temu se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe pravočasno popraviti podatkov na spletni strani Zagriz’. V tem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil takojšen odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla. Poleg tega prodajalec prodaja artikle, ki jih je pred izdajo potrebno tehtati, zato se količine (v kg) na naročilu smatrajo kot okvirne, prodajalec pa si pri tem pridržuje pravico v odstopanju količine (v +/-) od dejansko naročene.

Čeprav se prodajalec trudi na spletni strani Zagriz’ zagotoviti dejanske fotografije prodajnih artiklov se vse fotografije na spletni strani smatrajo kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

V skladu z ustaljeno prakso, se cene in način pakiranja prodajnih artiklov lahko tedensko spreminjajo glede na nabavne pogoje in razpoložljive zaloge prodajalca. Ob tem si prodajalec pridržuje pravico do sprememb cen in ostalih podatkov brez predhodnega opozorila.

Končne določbe

Za vsa vprašanja, ki niso urejena v teh splošnih pogojih, se uporabljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov, Obligacijskega zakonika in drugih veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji oz. slovensko pravo.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki primarno reševali izvensodno in sporazumno. V kolikor do sporazuma ne pride, je za spore, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja, pristojno sodišče v Kranju.

Neveljavnost posameznih določb teh splošnih pogojev ne vpliva na veljavnost preostalih določb, ki ostanejo veljavne in zavezujoče. Neveljavne določbe se nadomestijo z veljavnimi. Enako velja za morebitne opustitve določb teh splošnih pogojev.

Ti splošni pogoji stopijo v veljavo dne 01.11.2020 in veljajo do preklica oz. sprememb.

Naše novice ne grizejo. Prijavite se.

Vnesite svoj e-poštni naslov in takoj boste izvedeli, kaj novega se kuha pri nas.

Presenetite z darilom na dom